შპს “ვექტორის” მიერ შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი:

. ენერგეტიკის სამინისტროს დაკვეთით
1. ყარადაღი-თბილისი 700მმ მაღალი წნევის მაგისტრალური გაზსადენის მშენებლობა
2. 700მმ მაგისტრალური გაზსადენის (სომხეთის ხაზი) სარეაბილიტ.სამუშაოები

საქ.სს. გაზის საერთაშორისო კორპორაციის დაკვეთით
საგურამო-გორის 700მმ მაგისტრალური გაზსადენის გამთლიანება 34-55კმ-ზე

შპს ”სოკარ ჯორჯია გაზის” დაკვეთით
1. დმანისის რ-ნის სოფლების – ტნუსის, იაკუბლოს, გომარეთის, დაგარახლოს, ზემო კარაბულახის, კიროვისის, ირგანჩაის, შაუმიანის გაზმომარაგების პროექტები
2. მარნეულის რაიონის სოფლების – აზიზქენდის, ალგეთი-თაზაქენდის, კუტლიარი-ბაიდარის, სალარის, არაფლოს, გაზმომარაგების პროექტები
3. გარდაბნის რაიონის სოფლების – მთისძირის, სააკაძის, ჯანდარის, ახალსოფლის, საცხენისის, ნაგების, სოფ.სააკაძიდან ახალსოფლამდე გაზმომარაგების პროექტები
4. გარდაბნის რ-ნ სოფ. კრწანისის გაზმომარაგების პროექტი
5. მარნეულში ნარიმანოვის, ჯავახიშვილის, ყაზბეგის და რუსთაველის ქუჩებზე გაზსადენის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო პროექტი
6. დმანისის რ-ნ სოფ. ტნუსში გაზსადენის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო პროექტი
7. მარნეული, სოფ. აკრიანის და სოფ.ბაილარის გაზმომარაგების პროექტები
8. მარნეულის რაიონის სოფ. ხუტორის ლეჟბადინის, სოფ. იმირის, სოფ. ყიზილ-აჯლოს, სოფ. ზემო სარალის, გარდაბნის რ-ნის სოფ. კრწანისის Gგაზიფიკაციის პროექტები
9. მარნეულის რ-ნის სოფ. აზიზქენტის გაზიფიცირების არსებული პროექტის გადაკეთება მეტალის საჰაერო მილებიდან მიწისქვეშა პოლიეთილენის მილების გამოყენებით
10. მარნეულში – სოფ. იმირჯალას, სეითხოჯანლოს., აჯიისკენტის, საბირკენტის, არაფლოს, ახ.მამუდლოს, ენიკენდის, გაზიფიცირების პროექტები
11. დმანისში – სოფ.ბოსლების სკოლის, სოფ. კიროვისის, კარაბულახის, დაგარახლოს, კამარლოს, შახმარლოს გაზიფიცირების პროექტები
12. სააკაძისა და სააკ.აგარაკების გაზმომარაგების პროექტი
13. ქ.დმანისის ქუჩებისა და ჩიხების გაზმომარაგების პროექტი
14. გარდაბანი, სოფ.ახალსოფლის და სოფ.საცხენისის გაზიფიცირების პროექტი
15. მარნეული. თეკალოდან კაჩაგანამდე და კაჩაგანიდან სადახლომდე გაზსადენის ტრასის პროექტი

თავდაცვის სამინისტროს დაკვეთით:
1. სასწ/ც კრწანისის წყალმომარაგების რეკონსტრუქცია
2. ს/ც კრწანისის გაზსადენის შიდა ქსელის გაყვანილობა და გაზმომარაგება
3. თელავის სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე სატრანსფორმატოროს და საქვაბის მშენებლობა, ელექტრომომარაგების და გაზმომარაგების ქსელების მშენებლობა
4. კოჯრის სპეცდანიშნულების ს/ნ 15778 გაზმომარაგების პროექტირება და მშენებლობა
5. ს/ც კრწანისის გაზმომარაგების, გათბობის და წყალმომარაგების სისტემის პროექტირება და მშენებლობა
6. ს/მ 06670 არტ.დაჯგუფების შტაბების და.სასადილოების გაზმომარაგება
7. ს/მ45445 საჰაერო ძალების, ს/მ22672საჰაერო ძალების შტაბების და სასადილოების გაზმომარაგება
8. სპეცდანიშნ.ბატ#15578 სამზარეულოს და საქვაბის გაზმომარაგება
9. ს/ც კრწანისის ამერიკის მხარის შენობების გათბობის, წყალმომარაგების, ელმომარაგების .და გაზმომარაგების სისტემების პროექტირება და მშენებლობა.
10. ს/ც კრწანისის გაზსადენის გადალაგება
10. თ/სამინისტროს ვაზიანის ს/ნ ახალი სასადილოს, საქვაბის და ყაზარმის საქვაბის გაზმომარაგების პროექტი და მშენებლობა
11. ვაზიანის სამხედრო ბაზა გაზის მრიცხველის სრული კომპლექტის მონტაჟი
12. თბილისი გორგასლის 85ა ს/ნ 15578 გაზმომარაგება
13. თ/ს ეროვნ.სამხედრო აკადემიის საქვაბისელმომარაგება.და შენობის სარემონტო აღდგენითი სამუშაოები
14. თ/ს კოჯრის სპეცდანიშნულების ბატალიონის სასადილო ოთახ-მაცივრის საიზოლაციო სამუშაოები
15. ს/ც კრწანისის 1 საქვაბის დამატებითი ქვაბის გაზიფიკაცია
16. ეროვნული სამხედრო აკადემიის სასწ.კორპუსის და სპორტული კომპლექსის საქვაბის აირმომარაგება
17. 4-ე ქვეითი ბრიგადის აბანოს, ყაზარმის,ს/ც კრწანისის საქვაბეების გაზმომარაგება, 5-ე ყაზარმის გათბობის პროექტირება და მონტაჟი
18. მუხროვანის ს/ნ 16163 საქვაბის და აბანოს სარემონტო აღდგენითი სამუშაოები
19. გორში მშენებარე სამხედრო ბაზის საცხოვრებელი კორპუსების, საარტილერიო სამხედრო ნაწილის საშუალო წნევის გაზსადენის ტრასის და ავტომატური გაზგამანაწილებელი სადგურის მშენებლობა

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს დაკვეთით
1. წერეთლის 67ა -სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს გაზსადენის გარე ქსელის მშენებლობა
2. სამოქ. რეესტრის სათაო ოფისის გათბობა, საქვაბის მშენებლობა და მოწყობილ. გაზმომარაგება
3. საბურთალოს რაიონის სამოქ. რეესტრის სამსახურის გაზსადენის მილების მონტაჟი
4. ვაკის რაიონის სამოქ. რეესტრის სამსახურის გაზსადენის მილების მონტაჟი
ნაძალადევის რაიონის სამოქ. რეესტრის სამსახურის გაზსადენის მილების მონტაჟი
5. წერეთლის 67ა სამოქ.რეესტრის სათაო ოფისის სარდაფის წყალსადენებისა და კანალიზ.სისტემის რეკონსტრუქცია
6. წერეთლის 67ა. სამოქ.რეესტრის სათაო ოფისის სარდაფის გათბობა

შპს ”საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის” დაკვეთით
1. ქუთაისში გუგუნავას 1-ში მშენებარე ა/გაზგასამართი სადგურის გაზის შემყვანი მილის პროექტირება
2. ორთაჭალაში ავტოგაზგასამართი სადგურის პროექტი

ასოციაცია “ატუს” დაკვეთით
1. საჩხერის მაღალი წნევის გაზსადენების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაო
2. სს საქართველოს სავაჭრო ცენტრის დაკვეთით სავაჭრო ცენტრის წყალსადენისა და კანალიზაციის სისტემის მონტაჟი

იუსტიციის სამინისტროს ეკონ. დეპარტამენტის დაკვეთით
1. იუსტ.სამ.ქალთა 5-ე დაწესებულების არასრულწლოვანთა საგამოძიებო იზოლატორის გაზსადენის ტრასის და გაზშემყვანის მშენებლობა
2. ი/ს სააღმსრულ. დეპარტამენტის შენობის და სააღმსრულებლო
ბიუროს შენობის გათბობა

შპს ”რუსთავი-2206”-ის დაკვეთით რუსთავში, გარდაბნის გზაზე ა/გაზგასამართი სადგურის მშენებლობა

შპს “გოლდგაზის” დაკვეთით ბათუმში ბაგრატიონის ქ-131-ში ავტოგაზგასამართი კომპრესორული სადგურის მშენებლობა

შპს “სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის” დაკვეთით
1. თხევადი გაზით ავტოგაზგასამართი სადგურის პროექტები სოფ. ფონიჭალაში, ქ.რუსთავში XVI მ/რ მიმდებარე ტერიტორიაზე, გურჯაანის რ-ნ სოფ. ჩალაუბანში, გარდაბნის რ-ის სოფ. ფონიჭალა თბილისი-რუსთავის მთავარ საავტომობილო ტრასაზე მდებარე ავტოგაზგასამართ სადგურზე.
2. თხევადი გაზით გასამართი დანადგარის მოწყობის პროექტები სოფ.ფონიჭალაში, ბოლნისში, შესასვლელთან მარჯვენა მხარეს, თბილისში კახეთის გზატკეცილზე ნავთობბაზასა და მშენებარე ლუდის ქარხანას შორის.
3. ავტოგაზგასამართი სადგურების სარკოფაგების მოწყობა ყვარელში, გურჯაანის რ-ნ სოფ. ვაჩნაძიანში, თელავის რ-ნ სოფ. ვარდისუბანში, ხაშურში იმერეთის ქუჩაზე.
4. ავტოგაზგასამართი სადგურების პროექტები დმანისში შესასვლელთან, მონუმენტის მიმდებ.ტერიტორიაზე, თბილისში, გურამიშვილის გამზირი 84, ხაშური. იმერეთის ქ.36, სენაკი. ღვინჯილიას 4, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი სოფელი გონიოში, გარდაბნის რ-ნი თელეთის საკრებულო, სოფ წალასყურში.
5. თხევადი გაზგასამართი სადგურების პროექტები ზუგდიდი, ჭითაწყაროში, ლაგოდეხის რ-ნი სოფ. დონაში, სამტრედია სოფ. დაფნარში, ხელვაჩაური სოფ. გონიოში, თერჯოლა, სოფ. კვახჭირში, ხელვაჩაურის მუნიციპ. სოფ. მეჯინისწყალში, ბოლნისის რ-ნი სოფ. სავანეთში, ყვარელში (საკადასტრო კოდი 57.06.68.183).
6. ბუნებრივი და თხევადი გაზის გაზგასამართი სადგურების პროექტები გურჯაანში სოფ. ვაჩნაძიანში და თელავში სოფ. ვარდისუბანში
7. სენაკში, დაფნარში და სავანეთში თხ.გაზგასამართი სადგურის სარკოფაგის მშენებლობა და დისპენსერის მონტაჟი
8. სოფ.კახაბერში, ახმეტაში რუსთაველის ქ-ზე, მარნეულის რ-ნ სოფ. ქვ.სარალში, ტყიბულში, ამროლაურში, დ.მესტია ფარჯიანის ქ-ზე თხ.გაზგასამართი სადგურების სარკოფაგის და დასადგამის მოწყობა
9. ს.კახაბერში, მარნეულის რ-ნი სოფ.ქვ.სარალში, ტყიბულში ტყვარჩელის ქ.17, ამბროლაურში ვ.ფშაველას ქ-ზე, დაბა მესტიაში, ყაზბეგი სოფ.სტეფანწმინდაში, ხაშური სოფ. გომში, თბილისი გურამიშვილის ქ,84-ში თხევადი გაზგასამართი სადგურების პროექტები
10. ახმეტა რუსთაველის ქ-ზე ავტოგაზგას სადგურის ტექნ.პროექტი
11. მეჯინისწყალში არსებულ ობიექტზე თხ.გაზგასამართი პუნქტის გადახურვის და საწვავის ჩამსხმის სვეტის მონტაჟი
12. ხელვაჩაური, მეჯინისწყალში თხ.გაზგასამართი სადგურის სარკოფაგისა და დასადგამის მოწყობა
13. ქარელი. ურბნისი მკვებავი გაზსადენისა და გაზგასამართი სადგურის პროექტი
14. თბილისი, სარაჯიშვილის გამზ. და დიდ დიღომის გადაკვეთაზე არსებულ ობიექტზე მკვებავი გაზსადენისა და გაზგასამართი სადგურის მშენებლობის პროექტი
15. თბილისი, სოფ.დიღომში არსებულ ობიექტზე მკვებავი გაზსადენისა და გაზგასამართი სადგურის მშენებლობის პროექტი
16. თბილისი, კახეთის გზატკ.45-ში არსებულ ობიექტზე მკვებავი გაზსადენისა და გაზგასამართი სადგურის მშენებლობის პროექტი
17. თბილისი, გურამიშვილის 15-ში არსებულ ობიექტზე მკვებავი გაზსადენისა და გაზგასამართი სადგურის მშენებლობის პროექტი
18. თბილისი, თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტზე მკვებავი გაზსადენისა და გაზგასამართი სადგურის მშენებლობის პროექტი
19. ბათუმში თამარ მეფის გამზირზე გაზგასამართი სადგურის პროექტი
20. თბილისში ბ.ხმელნიცკის ქუჩაზე თხ.გაზგასამართი სადგურის პროექტი
21. თბილისში, ახმეტელის ქ 10-ში გაზგასამართი სადგურის პროექტი და გაზგაყვანილობის პროექტი
22. ბათუმში, აბაშიძის ქ.91-ში გაზგასამართი სადგურის პროექტი და გაზგაყვანილობის პროექტი
23. თბილისში, დიღმის მასივის ახმეტელის ქ.10-ში გაზგას. სადგურის პროექტი
24. თბილისი-წითელი ხიდის ავტოგზის მე-19 კმ-ზე არსებ.ობიექტზე გაზგაყვანილობის პროექტის მომზადება
25. ზესტაფონში სტაროსელსკის ქ-ზე სასტუმროს გაზიფიკაციის პროექტი
26. ზესტაფონში სტაროსელსკის ქ-15-ში გაზგასამართი სადგურის პროექტი
27. მარნეული. სოფ.ყიზილაჯლოში ავტომატური გაზგამანაწილებელი სადგურიდან ა/გაზგასამართი სადგურ “ყიზილაჯლომდე” გაზგაყვანილობის პროექტი
28. რუსთავი შარტავას გამზ.4-ის მიმდებ. გაზგაყვანილობის პროექტი გაზგასამართი სადგურ “რუსთავი კომპლექსიდან” გაზგასამართი სადგურ “რუსთავი ცენტრამდე”
29. რუსთავი. თბილისი-წითელი ხიდის მე-19=ე კმ-ზე ღერძიდან მარცხენა მხარეს 35-ე მეტრზე ავტომატური გაზგამ.სადგურიდან გაზგასამართი სადგურ “რუსთავი კომპლექსამდე” გაზგაყვანილობის პროექტი
30. რუსთავი შარტავას გამზ.4-ის მიმდებ არსებულ ობიექტზე დემონტაჟის პროექტი და თხ.გაზით გაზგასამართი სადგურის პროექტი
31. ქუთაისში, ნიკეას ქ.8-ში ავტოგაზგასამართი სადგურის პროექტი
32. რუსთავი. შარტავას გამზ.-4-ის მიმდებარედ ავტოგაზგასამართი სადგურის პროექტი
33. თბილისი. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, აგს `გიოჩისა~ და `შპს კედარის~ მიერ შეძენილ ტერიტორიას შორის მდებარედ, გაზგასამართი სადგურის პროექტი
34. რუსთავი. თბილისი-წითელი ხიდის ავტომაგისტრალის მე-19 კმ-ზე, ღერძიდან მარცხენა მხარეს 35მ-ზე მიმდებარედ, გაზგასამართი სადგურის პროექტი
35. მარნეულის რ-ნ ყიზილაჯლოში არსებულ ობიექტზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დროებითი სქემის პროექტი
36. ქუთაისში, ნიკეას ქ.8-ში არსებულ ობიექტზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დროებითი სქემის პროექტი
37. რუსთავში, შარტავას გამზირზე #4-ში, არსებულ ობიექტზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დროებითი სქემის პროექტი
38. ქუთაისში, ნიკეას ქ.-ზე არსებული ავტომატური გაზგამანაწ. სადგურამდე `ქუთაისი ნიკეა~ გაზგაყვანილობის პროექტი
39. თბილისში ვარკეთილის II-ის და ვაზისუბნის საცხ. რაიონებს შორის არსებულ გაზგასამართ სადგურზე დროებითი ტექნიკური სქემის პროექტი
40. მარნეულში სოფ.ყიზილაჯლოში არსებულ გაზგასამართ სადგურზე დროებითი ტექნიკური სქემის პროექტი
41. საგარეჯოში კახეთის გზატკ. #14-ში და სოფ.ურბნისში გაზგასამართი სადგურების პროექტი
42. სენაკის რ-ნ სოფ.თეკლათში არსებული გაზგასამართი სადგურის მშენებლობის ტექნოლოგიური პროექტი
43. ქ.ყვარელში არსებული გაზგასამართი სადგურის მშენებლობის ტექნოლოგიური პროექტი
44. რუსთავი, თბილისი-წითელი ხიდის ავტომაგისტრალის მე-19 კმ-ზე სასტუმროსა და კაფეს საქვაბის გაზიფიცირება
45. სენაკში ღვინჯილიას ქ.#4-ში არსებული გაზგასამართი სადგურის ტერიტორიაზე სამშენებლო ტექნოლოგიური პროექტი
46. თბილისი, კაიროს ქ.-ზე მდებარე ობიექტზე 3140მ სიგრძის გაზსადენის მშენებლობის პროექტი
47. ქარელის რ-ნ სოფ. ურბნისში არსებულ ობიექტზე 3460მ სიგრძის გაზსადენის მშენებლობის პროექტი
48. გურჯაანის რ-ნ სოფ.ჩალაუბანში გაზგასამართი სადგურის პროექტი
49. თბილისი. საქართველოს სამხედრო გზაზე ბოტანიკის ინსტიტუტის წინ გაზგასამართი სადგურის პროექტი
50. თბილისი. კახეთის გზატკეცილისა და რკინიგზის დამხარისხებელ ჩიხს შორის გაზგასამართი სადგურის პროექტი
51. ფოთი, გურიის ქ.195 გაზგასამართი სადგურის პროექტი
52. დაკვეთით თბილისი-წითელი ხიდის მე-19კმ-ზე არსებულ ა/გაზგასამართი სადგურის აირმომარაგების პროექტი
53. გარდაბნის რ-ნ სოფ. წალასყურში თხევადი გაზგასამართი სადგურის პროექტი
54. თბილისში კახეთის გზატკეცილზე 44762ს/ნაწილის მიმდებარედ თხევადი გაზგასამართი სადგურის პროექტი და გაზმომარაგების პროექტი
55. თბილისში ორთაჭალჰესის მიმდებარედ თხევადი გაზგასამართი სადგურის პროექტი
56. თბილისში კახეთის გზატკეცილზე ბუნებრივი აირით აგს-ის მკვებავი გაზსადენის პროექტი
57. თბილისში ორთაჭალჰესის მარჯვენა სანაპიროს მიმდებარედ აგგს-ის საშუალო წნევის გაზგაყვანილობის პროექტი.
შპს “კოპრი კონტრაქშენ ინტერპრაიზის” დაკვეთით აგარა-ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე თხევადი გაზის ტერმინალის დემონტაჟის პროექტი
შპს “ოცდარვას” დაკვეთით თბილისში, ფეიქრების ქ-ზე აგგს-ის პროექტი
ბათუმში ბაგრატიონისა და სულაბერიძის ქუჩების კვეთაზე ავტოგასამართი კომპლექსის არქიტექტორული და ტექნოლოგიური პროექტი
იგივე ობიექტის მკვებავი გაზსადენის პროექტი
შპს “გაზი 555”-ის დაკვეთით ბოლნისში ავტოგასამართი სადგურის და მკვებავი გაზსადენის პროექტი
შპს “ნეოგაზის” დაკვეთით მარნეულში 26მაისის ქ-ზე აირსავსები საკომპრესორო სადგურის რეკონსტრუქციის პროექტი
გარდაბანი. Mმარტყოფი ბუნებრივი აირით აგს-ის მკვებავი გაზსადენის პროექტი
შპს “ქროსვეი ქავთარაძის” დაკვეთით თბილისში ქავთარაძის ქ-ზე აგგს-ის პროექტი
შპს “ოროველას” დაკვეთით ახმეტა სოფ, ხორხელში ღვინის მარანის გაზმომარაგების პროექტი

ასოციაცია ”ატუს” დაკვეთით
1. სოფ. ჭორვილას გაზსადენის მშენებლობა და ინდივიდუალური მოსახლეობის გაზიფიკაციის სამუშაოები
2. სოფ.ჭორვილას სკოლის და ამბულატორიეს საქვაბის პროექტირება და მონტაჟი
3. ქ.საჩხერის ქუჩის ქსელების საშუალო და დაბალი წნევის გაზსადენების გამოკვლევა და საშუალო წნევის ქსელის აღდგენა

1. ქ. ამბროლაურში თხევადი გაზის ჩამოსასხმელი სადგურის პროექტირება და
მშენებლობა,
2. ქ. ტყიბულში გაზჩამომსხმელი და ავტოგასამართი სადგურის პროექტირება
3. ქ. ფოთში გაზჩამომსხმელი სადგურის პროექტირება
4. ზაჰესის დასახლების გაზმომარაგების სისტემის პროექტირება, აღდგენა-რემონტი და მოსახლეობაში გაზიფიცირების სამუშაოები
შპს “ლიბო პლიუს კომპანიის” დაკვეთით თბილისის 98-ე საშ.სკოლის გარე გაზსადენის. და საქვაბის გაზმომარაგება.
შპს “გზა 2005-ის” დაკვეთით ხაშურში ოსიაურის ასფალტბეტონის ქ-ნის გაზსადენის ტრასის გაყვანა
შპს “გამას” დაკვეთით ოსიაურში და ჩალაუბანში გაზგასამართი სადგურის მშენებლობა
შპს “დანის” დაკვეთით მარნეულის რ-ნ ყიზილაჯლოში
ბაზალტის წარმოების კომპლექსის გაზმომარაგება
შპს “ავტოგაზის” დაკვეთით თბილისში დ.აღმაშენებლის ხეივნის მე-10 კმ-ზე
მდებარე ავტოგაზგასამართი სადგურის მკვებავი გაზსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
შპს ”აირკომპანის” დაკვეთით ბუნებრივი გაზით ა/გაზგასამართი სადგურის გაზგაყვანილობა თბილისში ბელიაშვილის ქ-ზე
შპს ”აქსმშენის” დაკვეთით თბილისში გორგასლის 24-ში იუსტიციის სამინისტროს ოფისის წყალმომარაგების რეკონსტრუქცია
შპს ”ზიმო” საჩხერეში მშენებარე ხიდზე გაზსადენის გადალაგება
ი/მ ცუცქირიძის დაკვეთით თბილისი, გურამიშვილის ქ.84. გაზგასამართი სადგურის პროექტირება
შპს ”სენტა გაზის” დაკვეთით მარნეულში, ჯანდარის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციისა და მკვებავი გაზსადენის პროექტი
შპს ”კავკასგაზის” დაკვეთით ხაშურში ბორჯომის ქ.-ზე გაზგასამართი სადგურის ტრასის პროექტი
შპს ”აირკომპანის” დაკვეთით თბილისი. შეშელიძის ქ-დან ბელიაშვილის ქ-ის შესახვევამდე გაზგაყვანილობის პროექტი
შპს ”ბარაქა 3000-ის” დაკვეთით წყალტუბოს რ-ნის სოფ. ქვიტირში არსებულ აირგასამართი სადგურის მკვებავი გაზსადენის პროექტი
შპს “იტალ+-ის” დაკვეთით 05.01.2014-ის ხელშ.მიხ. გორში ჭონქაძის ქ.#4 დამკვეთის მფლ. არსებულ მიწის ნაკვეთზე ა/გაზგასამართი სადგურის ტექნოლოგიური და არქიტექტორული ნაწილის პროექტები
შპს “კანარგო ჯორჯიას” დაკვეთით ქ. საგარეჯოში სოფ. პატარძეული შ.პ.ს. “კანარგო ჯორჯია”ს კუთვნილ #4 და #16 ჭაბურღილში თანმდევი გაზის ჩაჭირხვნის პროექტი და მშენებლობა
შპს “სი ენ ჯის” დაკვეთით ქ.თბილისში საქ.სამხედრო გზასა და გლდანში გადასახვევი გზის გადაკვეთასთან ავტოგაზგასამართი სადგურის გაზმომარაგების პროექტი
შპს “ბი ეფ დი სი” პოლიეთილენის ფიტინგების მონტაჟი
შპს MMS GAS-ის დაკვეთით სოფ. დიღომში ნაკვეთი #034/654 არსებულ ობიექტზე ბუნებრივი გაზით გასამართი სადგურის ტექნოლოგიური, სახანძრო-წყალმომარაგების, ელმომარაგების და მეხამრიდების პროექტი
შპს “მაგისტრალი” ასფალტბეტონის ქარხნის გაზმომარაგება

შპს ”ჩირინა” გარდაბანი. სოფელ მარტყოფში ინკუბატორის გაზმომარაგების პროექტი
შპს “სნგ გრუპ” თბილისში მექანიზაციის ქ-ზე აირსავსები საკომპრესორო სადგურის პროექტი
შპს “თბილისის სატრანსპორტო კომპანია” თბილისი. დიღომში მუნიციპალური ავტობუსების ავტობაზის გგს-ის ბუნებრივი აირით მომარაგების პროექტი და დოკუმენტაციის შედგენა

© Copyright 2018 - powered By Mywebs.ge